Εγγύηση οχημάτων έως 2 χρόνια με ειδικές προϋποθέσεις

Ασφαλίστε το όχημά σας από μηχανικές, ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρονικές βλάβες με τα προγράμματα εγγύησης αυτοκινήτου.
Η εγγύηση αυτοκινήτου σας εξασφαλίζει ότι θα αναλάβουμε εμείς το κόστος επισκευής κάθε βλάβης που προβλέπει το πρόγραμμα της εγγύησής σας.
Τα προγράμματα εγγύησης της εταιρίας, καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την ηλικία του οχήματος και το πακέτο που θα επιλέξετε.
Καλύπτουμε το κόστος τόσο των ανταλλακτικών, όσο και της εργασίας σε συνεργείο της επιλογής σας.
Έτσι, διατηρείτε το όχημά σας στις εργοστασιακές προδιαγραφές και απαλλάσσεστε από οποιαδήποτε έννοια καταβολής επιπλέον χρημάτων.